Ny vattenbaserad lack TEKNOCOAT AQUA 1330

TEKNOCOAT AQUA 1330 är lämplig för industriell transparant beläggning av möbler, golv, dörrar, trappor etc. från lövträd och barrträd. Produkten appliceras genom sprutning i ett tvåskikts-system både som en primer och som en täckfärg.

Den nya lacken kan uppnå mycket hög kvalitet, resistenta ytor på glansnivåer mellan 10 ° och 50 °. Resistens mot hushållskemikalier, vätskor och värme enligt EN 12720/12721/12722 överträffar ytan för en jämförbar syrahärdande produkter i nästan alla aspekter. Som första och hittills enda vatten-baserade 1K färg TEKNOCOAT AQUA 1330 uppfyller den de höga krav som IKEA specifikation IOS-MAT-0066 i klass R2. För applikationer med lägre krav av en ekonomisk produkt variant finns också i enlighet med IOS-MAT-0066 klass R4.

Som en vattenbaserad produkt, TEKNOCOAT AQUA 1330, uppfyller den de moderna krav inom hållbar miljö, oskadlighet och är därför ett effektivt alternativ till konventionella syrahärdande färger. I jämförelse med 1K mångsidiga TEKNOCOAT AQUA 1879 uppnår den nya produkten en högre ytresistans.